måndag, juli 19, 2010

torsdag, juli 01, 2010

Graven har öppnat sig

Med sorg i hjärtat och tunt sinne kan jag idag konstatera att en epok har gått i graven. Värnpliktsnytt har efter riksdagsbeslut gått och dött. Jag gjorde min militära tjänst där 2004. Det roligast och mest lärorika jag gjort under hela mitt liv. Jag fick den kunskap jag från då och fram till nu livnär mig på. Jag fick vänner för livet. Jag fick bo på Vanadis.