söndag, februari 03, 2008

TextTV

Är det bara jag som är dum? Eller vad menar de?

 110 SVT Text         Söndag 03 feb 2008
INRIKES Publicerad 3 februari

Järnvägsunderhållet sämst i Europa

Det svenska järnvägsnätet är det sämst
underhållna i hela Europa. Det visar
en rapport från Kungliga Tekniska
Högskolan.

-Vi har ett underhållsberg inom Ban-
verkets område på 8 miljarder, sedan
har vi andra spårägare som också har
underhållsberg, säger Håkan Wester-
lund på KTH, som är ansvarig för
rapporten.

Av det totala underhållsberget på
200 miljarder inom infrastrukturen
står det kommunala området, med bl.a.
gator och vatten- och avloppsnät, för
det mest eftersatta på nära 180 mdr.

Och hur ser ett underhållsberg ut?

Inga kommentarer: